Bersihkan Diri dengan Zakat

Allah Titipkan Hak Orang Lain
di Rezeki Kita

2 Macam Zakat Wajib Seorang Muslim

Zakat Fitrah

bayar zakat online

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh muslim yang mampu di bulan suci ramadhan

Zakat Maal

bayar zakat online

Zakat maal harus dikeluarkan oleh muslim yang hartanya sudah mencapai nishab menurut syariat

Zakat Fitrah

Zakat yang Tidak Boleh Ditinggal
Saat Ramadhan

Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha’ yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras

bayar zakat online

Tata cara zakat fitrah

1

Siapkan beras sebanyak 2,5 Kg atau uang seharga beras 2,5 Kg

2

Cari lembaga amil zakat yang terpercaya

3

Baca niat sebelum melakukan penyerahan zakat fitrah

“Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri’an nafsii fardu lillahi ta’aala.”

Arti: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta’ala.”

Zakat Maal

Zakat Atas Harta yang Kita Miliki

Zakat maal artinya zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Perhitungan besaran zakat maal adalah dengan mengalikan jumlah harta dengan 2,5 persen, jika harta telah memenuhi syarat nisab.

Syarat Harta yang Wajib Zakat

1. Kepemilikan mutlak

Pemilik wajib berzakat apabila hartanya berada di bawah kuasanya secara utuh.
Lalu, harta harus berasal dari usaha yang halal.

2. Mencapai nisab

Jika harta telah mencapai batas minimum atau nisab, pemilik wajib mengeluarkan zakat 2,5 persen dari total jumlah. Cari tahu cara menghitung hisabmu dengan Aplikasi Kitabisa.

3. Harta yang berkembang

Pengertian berkembang yaitu harta menghasilkan keuntungan atau pendapatan lain. Harta yang berkembang dapat digunakan sebagai modal usaha atau bisnis berkelanjutan.

4. Kepemilikan satu tahun

Selain mencapai nisab, sebuah harta hukumnya menjadi wajib zakat apabila sudah dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan hijriah.

5. Bebas dari utang

Pemilik terbebas dari hutang jadi syarat wajib zakat. Dalam ketentuan berzakat, orang yang memiliki utang dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.

6. Melebihi kebutuhan pokok

ika seorang muslim tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia tidak wajib zakat.

Fidyah

Pengganti Bagi yang Tidak Sanggup Puasa di Bulan Ramadhan

Fidyah adalah solusi bagi seorang muslim yang secara fisik tidak mampu menjalankan puasa Ramadan. Denda ini bersifat wajib dibayarkan untuk menebus ibadah wajib yang tidak bisa dilaksanakan umat muslim yang tidak mampu menunaikannya karena masalah kehamilan, umur atau kesehatan.

bayar zakat online

Golongan Wajib Membayar Fidyah

bayar zakat online

Orang Sakit Parah

bayar zakat online

Lansia

bayar zakat online

Wanita Hamil dan
Menyusui

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 7 Tahun 2021 tentang
Zakat Fitrah dan Fidyah

Nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar
Rp45.000,-/hari/jiwa
Atau
0,75 kg beras -/hari/jiwa

Zakat Online

Lebih Praktis, Berkahnya pun Sama Persis

bayar zakat online

Kini, Zakat bisa Dilakukan dengan Praktis.

Saatnya Tunaikan Zakat Kita
Secara Online

Kamu bisa zakat dengan mudah menggunakan aplikasi Kitabisa.

Kamu bisa melakukan Zakat Fitrah, Zakat Maal atau membayar Fidyah dengan berbagai metode pembayaran

bayar zakat online
bayar zakat online

Orang baik berzakat di aplikasi Kitabisa

Kamu orang baik berikutnya

Hukum Zakat Online

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fiqhuzzakat-nya, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit dana yang ia berikan adalah zakat.

Sehingga apabila pemberi zakat tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.

Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada Lembaga Amil Zakat.

bayar zakat online
bayar zakat online

Zakat tak Pernah Semudah Ini

Kini, zakat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja
melalui aplikasi Kitabisa

Kini, zakat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi Kitabisa

InshaAllah zakatmu akan menjadi amal jariyah.